Uit mezelf met elkaar Sluiten

JohnNissen,penningmeester

Ik ben John Nissen, geboren in 1947, twee zonen en twee kleindochters en woon in Montfort. na de HBS en de Pabo heb ik bijna vier jaar gewerkt in Limbricht en daarna 37 jaar aan de basisschool in Montfort.

In de gemeenschap Montfort ben ik actief geweest als lid van de fanfare, als voorzitter van de Stg St Nicolaasfeest, als bestuurslid en later bestuursvoorzitter van Rabobank Montfort, als collecteleider van het Diabetes Fonds en momenteel als voorzitter / secretaris van De Zonnebloem afd.Montfort. Verder heb ik nog een aantal ad hoc functies bekleed. Mijn betrokkenheid met de gemeenschap en in het bijzonder het vrijwilligers-werk bij De Zonnebloem heeft mijn interesse gewekt in de Wmo en Pw.

Ik vind het belangrijk dat de mogelijkheden die de Wmo en Pw biedt, inderdaad gebruikt worden door degenen die daarvoor in aanmerking komen.

John Nissen
De Wmo en Pw wil bereiken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan de maatschappij. De kans dat mensen dan vereenzamen is echter bijzonder groot en daarom wil ik mij hiervoor inzetten.
John Nissen 1947 / woonachtig in Montfort