Uit mezelf met elkaar Sluiten

EstervanderBorgh,

Ik ben Ester van der Borgh-Sleddens en woon met veel plezier met mijn man, zoon en dochter in Melick. Na mijn opleiding gezondheidswetenschappen ben ik in Maastricht gepromoveerd en heb onder andere 10 jaar onderzoek verricht naar de invloed van de omgeving (ouders) op leefstijl van kinderen. Momenteel ben ik werkzaam als beleidsadviseur zorg en wetenschap bij Mondriaan, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg.

Het leveren van een bijdrage aan positieve gezondheid staat bij mij hoog in het vaandel. Gezondheid zie ik niet als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en daarmee zo optimaal mogelijk te kunnen participeren in de maatschappij. Positieve gezondheid kan op vele manieren worden ondersteund. Hierop  invloed uitoefenen is iets wat mij al jaren trekt en waar ik energie van krijg.

Ester van der Borgh
Als lid van de adviesraad wil ik graag een bijdrage leveren aan positieve gezondheid: Wat hebben mensen met een beperking en/of gezondheidsproblemen nodig voor een zo prettig mogelijk leven?
Ester van der Borgh 1985/ woonachtig in Melick