Uit mezelf met elkaar Sluiten

Watwijdoen

Werkwijze, Visie, Missie

Werkwijze

De Adviesraad Wmo en PW bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 leden, inclusief de voorzitter, en zijn allen inwoners van de gemeente Roerdalen. Samen behartigen wij de belangen van iedereen uit Roerdalen die gebruik maakt, of in de toekomst mogelijk gebruik zal gaan maken van de Wmo en/of de Participatiewet.

De Adviesraad Wmo en PW vindt het dan ook belangrijk om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van zaken waar inwoners van Roerdalen mee in aanraking komen als zij een beroep doen op de Wmo of PW. Wij pakken signalen uit de samenleving op om het College van B en W zo goed mogelijk te adviseren.

Ook zijn we betrokken bij allerlei activiteiten in de gemeente.

Visie

De Adviesraad Wmo en PW is oog en oor van de inwoners van Roerdalen. De leden van de adviesraad kennen de inwoners en de inwoners weten de adviesraad te vinden.

De inwoners van Roerdalen nemen actief deel aan de maatschappij. Zij halen het beste uit hun leven door zo optimaal mogelijk te participeren in de maatschappij en zelf richting te geven aan hun leven. De gemeente ondersteunt haar inwoners met menselijke maat binnen de kaders van de Wmo en Participatiewet. Inwoners en overheid werken respectvol samen in hun streven naar leefbaarheid, geluk en gezondheid.

Missie

De Adviesraad Wmo en PW betrekt belanghebbenden bij de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet vanuit een onafhankelijke positie bij de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en verbetering van het Wmo- en Participatiewet beleid. De Adviesraad Wmo en PW vertegenwoordigt de belanghebbenden als groep, middels het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen.

Communicatie is oprecht en duidelijk naar belanghebbenden en gemeente om in een goede samenwerking de doelstellingen van de Wmo en PW te behalen.