Uit mezelf met elkaar Sluiten

Vergaderingen

Vergadering in maart 2021

10.03.2021

De eerstvolgende vergadering van de Adviesraad Wmo en Participatiewet staat  gepland op woensdag 10 maart 2021 om 09.30 uur (tot 12.00 uur) OnLine met Teams, ivm de corona-beperkingen.

Agendapunten

 1. Opening door de voorzitter Jo Haenen
 2. Presentatie doorontwikkeling participatiewet (Loubna)
 3. Antwoord op vragen m.b.t. Niet Uitkering Gerechtigden (Sonja)
 4. Agenda
 5. Mededelingen
 6. Concept notulen 10 febr 2021 en actie / besluitenlijst
 7. Ingekomen / verzonden post
 8. Ideeën voor bijeenkomsten in Roerdalen / persoonlijke contacten (actiepunt 64)
 9. Communicatie (actiepunt 50)
 10. Speerpunten adviesraad m.b.v. toegestuurd document (actiepunt 58)
 11. Rondvraag
 12.  Sluiting

Dorien van Meel, secretaris

Jo Haenen, voorzitter

Vergaderingen