Uit mezelf met elkaar Sluiten

Vergaderingen

Vergadering in mei 2021

12.05.2021

De eerstvolgende vergadering van de Adviesraad Wmo en Participatiewet staat  gepland op woensdag 12 mei 2021 om 09.30 uur (tot 12.00 uur) OnLine met Teams, ivm de corona-beperkingen.

Agendapunten

  1. Opening door de voorzitter Jo Haenen
  2. 09.30-uiterlijk 10.30 uur : Toelichting onafhankelijke cliƫntondersteuning door Brigitte Joosten, Projectleider MEE, De Meent Groep
  3. Agenda
  4. Mededelingen
  5. Concept notulen 14 april 2021 en actie / besluitenlijst
  6. Ingekomen / verzonden post
  7. Bevindingen werkgroepen
  8. Schuldhulpverlening. Plan van aanpak
  9. Rondvraag
  10.  Sluiting

Jo Haenen, voorzitter

Frank Beenen, secretaris

Vergaderingen