Uit mezelf met elkaar Sluiten

Vergaderingen

Vergadering in december 2021

13.12.2021

De eerstvolgende vergadering van de Adviesraad Wmo en Participatiewet staat  gepland op maandag 13 dec 2021 om 20.00 uur (tot 22.00 uur) OnLine met teams

Agendapunten

 1. Opening door de voorzitter Jo Haenen
 2. Mededelingen
 3. Concept notulen 10 nov 2021
 4. Aactie / besluitenlijst
 5. Ingekomen / verzonden post
 6. Bevindingen werkgroepen :
  1. Communicatie (Cees, Dorien)
  2. Eenzaamheid (John, Dorien)
  3. Arrangementen monitor. Vraag : herkennen wij de inbreng die we gehad hebben ?
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Jo Haenen, voorzitter

Frank Beenen, secretaris

Vergaderingen