Uit mezelf met elkaar Sluiten

Vergaderingen

Vergadering in april 2021

14.04.2021

De eerstvolgende vergadering van de Adviesraad Wmo en Participatiewet staat  gepland op woensdag 14 april 2021 om 09.30 uur (tot 12.00 uur) OnLine met Teams, ivm de corona-beperkingen.

Agendapunten

 1. Opening door de voorzitter Jo Haenen
 2. Benoeming secretaris
 3. Agenda
 4. Mededelingen
 5. Concept notulen 10 mrt 2021 en actie / besluitenlijst
 6. Ingekomen / verzonden post
 7. Werkproces financiƫle overzichten opvragen vraag Adviesraad
 8. Advies doorontwikkeling Partcipatiewet
 9. Communicatie (actiepunt 50)
 10. Speerpunten adviesraad mbv toegestuurd document (actiepunt 58)
 11. Rondvraag
 12.  Sluiting

Dorien van Meel, secretaris

Jo Haenen, voorzitter

Vergaderingen