Uit mezelf met elkaar Sluiten

Vergaderingen

Vergadering in april 2020

08.04.2020

De eerstvolgende vergadering van de Adviesraad Wmo en Participatiewet staat gepland op woensdag 8 april 2020 om 09.30 uur (tot 12.00 uur) in het gemeentehuis

IN VERBAND MET CORONA GAAT DE GEPLANDE VERGADERING VAN 18 MAART NIET DOOR; DE AGENDAPUNTEN SCHUIVEN DOOR NAAR 8 APRIL

Agendapunten

 1. Opening door de voorzitter Jo Haenen
 2. Agenda
 3. Paula Claessens over subsidie beleid
 4. Mededelingen : Kort verslag bijeenkomst KansPlus Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking
 5. Concept notulen en aktie-besluitenlijst dd 12-februari
 6. Planning verloop totstandkoming van de gezondheidsnota
  1. IN-UIT gaande post / mails
  2. drie vragen rubriek
  3. brochure microsite
  4. ..
  5. ..
 7.  Rondvraag
 8.  Sluiting

Dorien van Meel, secretaris

Vergaderingen

Jaren: 2020, 2017, 2016