Uit mezelf met elkaar Sluiten

Vergaderingen

Vergadering in maart 2020

18.03.2020

De eerstvolgende vergadering van de Adviesraad Wmo en Participatiewet staat gepland op woensdag 18 maart 2020 om 09.30 uur (tot 12.00 uur) in het gemeentehuis

Agendapunten

 1. Opening door de voorzitter 
 2. Concept notulen en aktie-besluitenlijst dd 12-februari
 3. .
  1. IN-UIT gaande post / mails
  2. ..
  3. ..
  4. ..
  5. ..
 4.  Wat verder nog ter tafel komt / rondvraag
 5.  Sluiting

Vergaderingen

Jaren: 2020, 2017, 2016