Uit mezelf met elkaar Sluiten

Vergaderingen

Vergadering in oktober 2021

13.10.2021

De eerstvolgende vergadering van de Adviesraad Wmo en Participatiewet staat  gepland op woensdag  13 okt 2021 om 09.30 uur (tot 12.00 uur) in Gemeentehuis

Agendapunten

  1. Opening door de voorzitter Jo Haenen
  2. Agenda
  3. Mededelingen
  4. Concept notulen 8 sept 2021 en actie / besluitenlijst
  5. Ingekomen / verzonden post
  6. ..
  7. Sluiting

Jo Haenen, voorzitter

Frank Beenen, secretaris

Vergaderingen