Uit mezelf met elkaar Sluiten

WelkomopdewebsitevanAdviesraadWmoenParticipatiewetRoerdalen

De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet wil bereiken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan de maatschappij. Als Wmo-raad signaleren we wat goed gaat en wat minder goed gaat in de samenleving. Ook beoordelen we het beleid van de gemeente.

  • Test
    Lees meer
  • Mutaties in de Wmo-raad
    Wmo-raad Roerdalen.
    Naar aanleiding van het bereiken van de maximale zittingsperiode, namen 5 leden afscheid van de Raad. Eentje gaf te kennen ook te stoppen ivm privé-redenen
    Mensen : allemaal bedankt voor jullie inzet.Lees meer
Meer nieuwsitems